T:018 251 6577

blog

Onze kijk op actuele zaken

Andere wereld?

maandag 06 november 2017, 20:10:00
Auteur: Nico van der Does Naast de baan binnen ons kantoor ben ik sinds een aantal jaren verbonden aan de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Letterlijk een heel andere wereld. Binnen onze zaak ben ik immers altijd bezig met het behartigen van de belangen van onze klanten of met het management van ons kantoor. In de financiële wereld betekent dat vaak heel feitelijk bezig zijn. Maar toch… Ik heb in alle jaren dat ik dit werk doe ervaren dat je gevoel vaak leidend is bij het nemen van beslissingen. Gevoelsmatig heb je soms immers een grotere voorkeur voor de ene oplossing dan voor de andere, zonder dat je dit goed kunt onderbouwen. Dit maakt het adviseren van je klanten ook zo boeiend. De wereld is immers niet zwart-wit en soms leiden er meerdere wegen naar Rome. Om je klanten hierbij te helpen geeft heel veel voldoening.

Binnen de NVA speelt de financiële wereld in principe geen rol. Natuurlijk wel als het gaat om de vraag of alle activiteiten wel betaald kunnen worden. Maar dat geldt voor elke belangenorganisatie. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking op een andere wijze. Je wordt er mee geboren en autisme blijft je gehele leven een rol spelen. Van alle Nederlanders heeft ruim 1 procent een vorm van autisme. Reken maar uit!

Veel mensen met autisme ervaren daardoor de nodige moeilijkheden in hun dagelijkse bestaan. En dat valt niet altijd mee. De vrijwilligers binnen de NVA dragen een steentje bij aan het autismevriendelijker maken van de maatschappij. En ook dat geeft heel veel voldoening. Dus hoezo een andere wereld?

Koningsdag

maandag 08 mei 2017, 16:27:43
Auteur: Nico van der Does Eindelijk is die belangrijke dag aangebroken. 27 april, iedereen weet wie er dan jarig is. Ik merkte al dagen dat de dag naderde en ik leefde er zelf ook wel naartoe. Wat voor dag zal het worden? De weergoden werken hopelijk mee, zodat we de festiviteiten in het zonnetje kunnen meemaken. Jassen uit, een hapje en een drankje erbij. Heerlijk. Maar er is ook de zorg of alles goed zal gaan. Je weet maar nooit…

Weer een jaar erbij. De tijd gaat snel. Ik weet nog dat ik de jarige zag opgroeien. Als peuter, als puber en nu als volwassene. De ontwikkelingen zijn voorbij gevlogen. Soms zie ik weer eens een filmpje uit het verleden en komen alle herinneringen boven. Mooie tijden waren het.

Eindelijk is er dan gelegenheid om de jarige te feliciteren. De hele familie leeft mee, je ziet ze glunderen, wat zijn ze trots. De een zegt lieve woordjes, de ander heeft een cadeautje, maar bovenal straalt iedereen liefde uit. Mooi om mee te maken.

Dan sta ik tegenover de jarige. Wat zal ik zeggen? Ik had het nog wel gerepeteerd, maar op het moment suprême is er toch de twijfel. Ik weet het niet meer. Ik kijk de jarige in de ogen en zeg uit de grond van mijn hart: “Van harte gefeliciteerd met je 24e verjaardag, lieve dochter. Nog heel veel geluk in je leven”.

1957

dinsdag 07 maart 2017, 05:09:25
Auteur: Nico van der Does In 1957 kregen mijn ouders een zoon. Een jongen, nadat ze eerst drie ‘meiden’ op de wereld hadden gezet. Daarna kwam overigens mijn broer er nog bij.

In het jaar 1957 startte mijn voorganger een accountantskantoor. Een kantoor dat ik alweer geruime tijd geleden mocht overnemen. Met andere woorden, de leeftijd van ons kantoor is voor mij gemakkelijk te onthouden. We bestaan 60 jaar in 2017!

De mensen van het eerste uur zijn al van het toneel verdwenen. Toch vergeet ik ze niet graag. Wim Verstoep begon zestig jaar geleden als jonge vent zijn eigen onderneming en al snel kwam zijn steun en toeverlaat - en later die van mij - Ad Littooij erbij. Het is mooi om te zien hoe zij het kantoor destijds hebben vormgegeven; kwalitatief hoogstaand met altijd een luisterend oor voor hun klanten.

Dat was de basis toen ik in 1994 Wim Verstoep mocht opvolgen. Ik heb nooit spijt gehad dat ik die kans pakte. De wijze waarop Wim en Ad mij alle steun gaven om het kantoor verder vorm te geven… Ja, daar denk ik nog regelmatig met veel dankbaarheid aan terug.

Mede door hen, en alle overige medewerkers, konden we het kantoor blijven ontwikkelen. In al die jaren is de wereld immers heel erg veranderd, evenals ons vak. En de ontwikkelingen gaan maar door, in een steeds hoger tempo. Onze mensen zijn daarop voorbereid. Vanuit dat oogpunt kan ik dan ook oprecht zeggen dat ons kantoor in 2017 60 jaar jong is geworden.

In al die jaren zijn er natuurlijk heel veel mensen aan ons kantoor verbonden geweest. Als medewerker, als cliënt of anderszins. Hen wil ik maar één ding zeggen: dank!

Kleine dingen

dinsdag 10 januari 2017, 11:28:22
Auteur: Nico van der Does “Het leven is mij gunstig gezind, omdat ik het geluk in kleine dingen vind.” De eerste twee regels van dit liedje van Jacques Bral zijn bij ons thuis min of meer ons levensmotto. Wij genieten vaak van alledaagse dingen. Lekker samen fietsen, uitgaan of varen in onze sloep, met onze kinderen leuke dingen doen. Het hoeft allemaal niet veel tijd of geld te kosten, maar het geeft wel veel bevrediging in ons leven.

Ook op kantoor kan ik genieten van bijvoorbeeld de vele gesprekken die ik met klanten voer. Elke klant is anders en elk gesprek is daarom ook anders. Zo had ik afgelopen week een gesprek met een ondernemer uit de Krimpenerwaard. Zijn vrouw was erbij, de stille kracht op de achtergrond, maar ook zijn vader, de grondlegger van het bedrijf die inmiddels de zeventig is gepasseerd. Hij doet nog steeds de administratie van de onderneming en je hoeft hem niets wijs te maken. Ook zijn zoon is een prima ondernemer die heel goed weet waar Abraham de mosterd haalt. Met de nodige humor, maar ook met de nodige ernst, spraken we over zijn onderneming. Mijn adviezen werden op prijs gesteld en met een wederzijds voldaan gevoel namen we afscheid van elkaar. Leuke baan heb ik toch, dacht ik.

In het nieuwe jaar hoop ik dat u ook op deze wijze het plezier in het leven vindt. Namens ons allen wens ik u een zeer voorspoedig en gezond 2017.

Hoe vaart u?

maandag 10 oktober 2016, 12:29:02
Auteur: Nico van der Does Hoe vaart u?

Wat een weer vorige maand! Daarom begaven wij ons regematig op het water in onze sloep. De boot ligt in een waterrijk gebied, zodat we diverse richtingen kunnen kiezen voor onze vaartocht. Hierdoor verveelt het nooit. Beter nog, op het water kom ik volledig tot rust. Vanaf het water zie je steeds weer nieuwe dingen, het water zélf verandert ook voortdurend. Ik zou het voor geen goud willen missen. Vooral niet als we een tocht maken met vrienden, in combinatie met een hapje en drankje.

Tijdens zo’n tocht vroeg een vriend mij naar de gang van zaken binnen ons kantoor. In mijn antwoord trok ik een vergelijk met het varen waar we samen zo van genoten. Binnen ons kantoor zie ik namelijk ook geregeld nieuwe dingen, en als ze interessant genoeg zijn, koers ik daarop af. Zo veranderlijk als het water is, is het vaak ook binnen een organisatie. Elke dag is anders; soms in het positieve, soms in het negatieve. De ene week kabbelt het voort, de volgende week is het woelig.

Het sturen van een boot en het sturen van een organisatie, is wat dat betreft vergelijkbaar. Je moet zorgen dat je de goede richting op gaat en het hoofd boven water houdt. De dynamiek hiervan zou ik óók voor geen goud willen missen. Mijn vriend keek me aan alsof hij het niet begreep. Hij was in loondienst.

(On)mogelijk

maandag 05 september 2016, 12:25:36
Auteur: Nico van der Does Het ondernemerschap gaat met vallen en opstaan. U herkent dit ongetwijfeld. Je hebt vaak ideeën om in je onderneming te realiseren. Maar niet elk idee leidt tot succes. Je hebt het gevoel dat alles goed loopt, en dan gebeurt er iets waardoor je moet bijsturen of soms harde maatregelen moet nemen. Het hoort er allemaal bij.

Het is juist de kunst om altijd weer op te staan en door te gaan met het realiseren van je ambities. Soms lukt dat op eigen kracht. Soms heb je daar de ondersteuning van de omgeving bij nodig, waarbij de situatie met een kritische bril in ogenschouw wordt genomen. Veel ondernemers vinden het fijn om op die wijze regelmatig met ons van gedachten te wisselen.

Belangrijk daarbij is, dat je blijft geloven in je mogelijkheden die er zijn en dat je de uitdaging wilt aangaan om die waar te maken. Ondernemen betekent nu eenmaal risico nemen. Er zijn veel mensen die niet van die risico’s houden, en al snel vinden dat iets onmogelijk is. Laat je door hen niet weerhouden, maar blijf je droom op verantwoorde manier nastreven. Soms lijkt immers iets onmogelijk, totdat het gedaan is en er succes blijkt. Het leuke is dan dat dit succes ineens vele vaders kent. Maar de echte bron is toch echt de ondernemer die het heeft aangedurfd om het risico aan te gaan.

Appeltje voor de dorst

maandag 30 mei 2016, 10:01:14
Auteur: Nico van der Does Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks ruim 13 miljard (!) euro vererft. We lezen regelmatig over economische tegenslag en over de verwachting dat ons pensioen niets meer waard zal zijn. We zullen dus steeds meer voor onszelf moeten zorgen. Dan is een erfenis prettig. Niet alleen voor kinderen uit vermogende gezinnen, maar voor heel veel mensen.

De welvaart sinds de jaren ’60 heeft ertoe geleid dat veel mensen van de zogenoemde babyboomgeneratie over vermogen beschikken. Ze hebben veel geld op de bank of in effecten. De huizen waarin ze wonen zijn de afgelopen decennia in waarde geëxplodeerd (ondanks de prijscorrecties in de recente jaren), terwijl de hypotheek op die woningen veelal grotendeels is afgelost. Zo hebben een lekker appeltje voor de dorst opgebouwd. Maar eens komt, helaas, die dag…

Als de erfgenamen de erfenis gebruiken om te consumeren, geeft dit een prima impuls aan de economie. Maar er zijn er natuurlijk ook die de erfenis gebruiken om hun eigen hypotheek af te lossen of om te beleggen.

Wat er ook met een erfenis gedaan wordt; één ding is zeker. De Belastingdienst vaart er wel bij. De erfbelasting (vroeger: successierechten) behoort tot de meest gehate belastingen in Nederland en wordt als zeer onrechtvaardig ervaren. Hoe kun je nu belasting heffen over vermogen waar in het verleden al belasting over is betaald? Niet alleen toen het vermogen werd verdiend, maar ook in al die jaren erna door middel van bijvoorbeeld de Box 3 heffing. Het zou de wetgever sieren als deze belasting zou verdwijnen.

Ik vrees echter dat zoiets niet snel gebeurt. Om die reden zullen onze financial planners en fiscalisten voorlopig voldoende werk hebben om een optimale financiële planning te realiseren bij onze klanten. Het moment dat de erfbelasting eraan komt is immers onvermijdelijk in het leven.

Ondernemers

vrijdag 01 april 2016, 11:20:56
Auteur: Nico van der Does Nederland kent ruim een miljoen zzp’ers en circa 350.000 bedrijven waar minder dan vijftig mensen werkzaam zijn. Het aantal grotere bedrijven is beperkt, namelijk zo’n 15.000. Het midden- en kleinbedrijf wordt dus niet voor niets de motor van onze economie genoemd.

In al die bedrijven zijn dag in, dag uit ondernemers actief om hun onderneming zo goed mogelijk te laten draaien. Ieder op zijn eigen wijze, maar met een groot gezamenlijk kenmerk: zij hebben gekozen voor een onzeker bestaan. Immers, de enige zekerheid van een ondernemer is dat alles onzeker is. De wijze waarop een ondernemer met deze onzekerheid omgaat, kenmerkt vaak diens kwaliteit. Ondernemerschap is namelijk een ambitie. Een drang om altijd resultaatgericht te zijn, om te willen creëren, te optimaliseren en te innoveren. Elke dag opnieuw. De ondernemer zoekt daarbij de grenzen op, die hij leert kennen door ze af en toe te overschrijden.

In onze praktijk zien we veel ondernemers die dit op een prima wijze invullen. We zien ze groeien en bloeien, maar soms ook een tegenvaller incasseren. Ze schromen ook niet om zo nodig een beroep op ons te doen om hen te ondersteunen in hun ondernemerschap of managementtaken. Ze kennen hun eigen zwaktes als geen ander. Maar ze blijven streven met de passie die hen zo kenmerkt.

Er zijn ook ondernemers die dat veel minder hebben. Bedrijven met weinig ontwikkeling en innovatie. Vaak wordt dat geweten aan een gebrek aan geld, tijd en/of goed personeel. Maar hoe doen die eerste bedrijven dat dan? De vraag rijst: staat hier een ondernemer aan het roer, of iemand die toevallig een eigen zaak heeft?

Succes

maandag 07 december 2015, 13:55:19
Auteur: Nico van der Does Helaas lukt het niet iedere ondernemer om van zijn onderneming een succes te maken. Het valt ook niet mee. Dag en nacht met je zaak bezig zijn en constant alert zijn of alles nog naar wens verloopt. Zeker in het midden- en kleinbedrijf komt er heel veel op een ondernemer af. Ik merk dat ondernemers het soms lastig vinden om al die schoteltjes in de lucht te houden. Mijn advies: stel eerst eens vast welke schoteltjes er nu eigenlijk zijn.

Er zijn bijvoorbeeld ondernemers die geen duidelijk doel voor ogen hebben. Ze zijn te veel bezig met de korte termijn en maken zich (terecht) druk over ‘vandaag’. Maar ze denken te weinig na over de lange termijn en weten daardoor niet welke koers ze moeten varen. Of ze hebben wel een beeld van de toekomst, maar geen uitgewerkt plan. Herkent u dit? De kans op mislukking is dan natuurlijk groter dan wanneer er wel een duidelijke koers is.

Gelukkig kunnen wij veel ondernemers bijstaan bij het definiëren van die koers. Wat wil de ondernemer nu eigenlijk bereiken met zijn onderneming? Bij deze strategische vraag hebben de meeste ondernemers wel een beeld. Vervolgens gaat het erom dat toekomstperspectief te vertalen naar vandaag, en op elk beleidsterrein vast te stellen hoe we die strategie kunnen realiseren. Het gestructureerd uitwerken van de hoe-vraag is voor veel ondernemers lastig; ze zijn dan ook blij met onze hulp daarbij.

Het is onze ervaring dat een gestructureerde aanpak het omgaan met onverhoopte tegenvallers eenvoudiger maakt. Het spreekwoord luidt immers niet voor niets, dat winnaars een plan hebben en verliezers een excuus. Doe er uw voordeel mee.

Wat een geluk

dinsdag 20 oktober 2015, 11:37:37
Auteur: Nico van der Does ‘Gelukkig is alles goed gegaan’, zei ze tegen mij. Haar man was een maand geleden plotseling overleden en ik was nu bij haar op bezoek. Ik keek haar aan en zei dat ik het ook een mooie begrafenis vond. Haar stem brak en de tranen kwamen tevoorschijn. ‘Nee, ik bedoel dat alle rompslomp zo goed geregeld is’.

Ik dacht hardop terug aan wat er allemaal was gebeurd. We waren aan het begin van het jaar gedrieën naar de notaris geweest om hun huwelijkse voorwaarden en testament te laten actualiseren. ‘Ja’, zei ze, ‘maar ook fijn dat jullie afdeling Verzekeringen vorig jaar nog eens alles op een rijtje heeft gezet en ervoor heeft gezorgd dat ik me nu financieel geen zorgen hoef te maken. Privé niet, maar ook niet in de zaak. Een hele geruststelling’.

Op de zaak was momenteel de rust weer enigszins terug. Haar man was de spil waar alles om draaide. Maar toen viel hij ineens weg. Paniek alom. ‘Wel fijn dat jullie toen direct de dagelijkse leiding hebben overgenomen. Ik moet er niet aan denken dat ik dat had moeten doen’.

Ik vertelde haar dat wij in september een klantenbijeenkomst houden over dit onderwerp. Ze beaamde dat er vaak niet wordt stilgestaan bij het gegeven dat iemand zomaar kan wegvallen, maar het gebeurt natuurlijk elke dag. En dan?

Het werd tijd om te gaan. Als afscheid zei ik dat het in ieder geval een geluk was dat het bij haar allemaal goed is verlopen. Toen glimlachte ze, en door haar tranen zag ik haar ogen glinsteren. ‘Nee, dat is geen geluk; het geluk is dat jij mijn adviseur bent’.

Bent u er klaar voor?

dinsdag 30 juni 2015, 14:44:09
Auteur: Nico van der Does De afgelopen tijd ben ik intensief bezig geweest met de overdracht van een bedrijf van een van onze klanten. Na een lang en succesvol zakenleven was hij eraan toe het stokje over te dragen om het (zakelijk bezien) rustiger aan te gaan doen. Of hij dat kan, is overigens nog maar de vraag. Hij zit nog vol met ideeën, en ik denk dat hij wel weer iets nieuws gaat oppakken.

De bedrijfsoverdracht is voor hem een sluitstuk van een proces dat jaren geleden begon. Wij hadden toen een gesprek over zijn toekomststrategie, waaruit bleek dat hij over een aantal jaren zijn bedrijf zou willen overdragen. Zijn buurman had toen net zijn bedrijf moeten verkopen uit gezondheidsoverwegingen, en hij had begrepen dat de uiteindelijke opbrengst voor zijn buurman zwaar tegenviel. Heel triest, want die buurman was voor zijn pensioen afhankelijk van de waarde zijn bedrijf. Datzelfde bedrijf was helaas weinig waard gebleken. En dat gold ook voor het bedrijfspand, dat bij die buurman was achtergebleven. Daar had hij nog geen huurder voor, het stond dus leeg.

Ik legde onze klant uit dat het verkoop-klaar maken van een bedrijf vaak een proces van jaren is. En om die reden eigenlijk een onderdeel van de strategische keuzes. Immers, de waarde van een bedrijf is afhankelijk van vele factoren. Het onderkennen van deze factoren, en er bewust aan werken dat deze worden geoptimaliseerd, zal de waarde in belangrijke mate positief kunnen beïnvloeden. Je kunt nu eenmaal beter een mooie prinses trouwen dan een lelijke heks. Maar dan moet die schoonheid wel van binnen zitten en geen uiterlijk vertoon zijn.

Ziek, zwak en misselijk

maandag 13 april 2015, 13:11:08
Auteur: Nico van der Does Als werkgever zult u het wel herkennen. De zorg als één van de medewerkers zich ziek meldt. Welke aandacht moet je die werknemer geven? Is alles verzekeringstechnisch wel in orde? En vooral ook; hoe ga je intern om met alle organisatorische gevolgen als iemand langdurig uitvalt?

Binnen onze afdeling Inkomens- en Risicoadvies krijgen we regelmatig met deze vraagstukken te maken. De gevolgen kunnen immers groot zijn als iets niet goed is geregeld. En het valt zeker in het MKB niet altijd mee om overal zélf goed op te letten. Door de korte lijnen met onze klanten, maar anderzijds ook door de goede contacten met de verzekeringsmaatschappijen, kan voor iedereen een oplossing op maat worden geboden.

Uiteraard gaat het er niet alleen om dat zaken preventief goed zijn geregeld. In voorkomende gevallen verdient ook de zieke medewerker aandacht. Het is immers bekend dat aandacht bevorderlijk is voor een snelle terugkeer op de werkplek. Als werkgever heb je daar echter niet altijd de goede gelegenheid voor. Soms ontbreekt de tijd en soms kan een gesprek tussen werkgever en werknemer emotioneel beladen zijn. Zeker als de werkomstandigheden een rol spelen bij het ziek-zijn. In dergelijke situaties kan een goede arbodienst bijstaan. Belangrijk daarbij is dat de betreffende arbodienst past bij de onderneming, is onze ervaring. Zowel wat aanpak als wat grootte betreft. Het is echt waar: korte lijnen kunnen soms wonderen verrichten. En een wonder is soms noodzakelijk om de medewerker weer gezond aan het werk te krijgen.

Werkkostenregeling 2015

vrijdag 16 januari 2015, 09:48:40
Auteur: Kevin van der Lans Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting ingevoerd. Tot op heden kon vrijwillig aan deze regeling worden deelgenomen. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers echter verplicht. Hierbij lichten wij u in hoofdlijnen toe hoe de WKR werkt en welke wijzigingen er in de regeling worden doorgevoerd per 1 januari 2015.

Hoe werkt de werkkostenregeling?
Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel apart registreren in uw administratie.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Daarnaast zijn bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld dan wel worden ze in het kader van de WKR op nihil gewaardeerd. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, waaronder gereedschap, computers en mobiele telefoons, in de vrije ruimte valt worden deze op nihil gewaardeerd. Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen gaan dus niet ten koste van uw vrije ruimte.

Wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 verandert de werkkostenregeling op de volgende 6 punten:

- Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% tot 1,2% van uw totale fiscale loon.
- Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Hierdoor hoeft u geen rekening te houden met een privévoordeel van de werknemer als deze zaken door u ter beschikking worden gesteld aan uw werknemers.
- Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
- Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
- U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.
- U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.

Consequenties
De verplichte invoering van de WKR heeft tot gevolg dat u hiermee rekening dient te houden bij het voeren van uw administratie. U dient inzichtelijk te kunnen maken welke verstrekkingen en vergoedingen er inclusief BTW zijn gedaan. Vervolgens dient u te bewaken of de gedane verstrekkingen en vergoedingen passen binnen de vrije ruimte. Daarentegen kan het van belang zijn om na te gaan of u alle mogelijkheden met betrekking tot de WKR volledig benut.

Tot slot
Wij benadrukken dat bovenstaande toelichting over de WKR op hoofdlijnen is. Voor de volledige regeling verwijzen wij u naar onderstaande bijlagen. Graag willen wij actief met u meedenken over de optimalisering van uw administratie en wellicht van uw arbeidsvoorwaardenpakket.

Aan de slag met de WKR

In acht stappen naar de werkkostenregeling?

Arbeidsvoorwaarden en de werkkostenregeling

Prettig geregeld

vrijdag 16 januari 2015, 09:45:33
Auteur: Nico van der Does Kent u het nog? Die comedyserie Prettig Geregeld met Peter Faber en Anne Will Blankers in hun grote herenhuis. Een grappig verhaal over huisman Joris, zijn vrouw lerares Hanna en hun onderhuurder Hassan. Er gebeurde vaak de meest onverwachte dingen, waardoor hilarische toestanden ontstonden. Maar aan het eind van elke aflevering was alles weer goed en 'prettig geregeld'. Genoot u er ook zo van?

Maar hoe zit dat in uw onderneming? Zijn daar de onverwachte zaken of grote veranderingen ook prettig geregeld, als die zich zouden voor doen?

Ik wil u een aantal voorbeelden noemen uit de praktijk van onze inkomens- en risicoadviseurs.

Stel, u wordt onverwacht arbeidsongeschikt. Is dan de continuïteit gewaarborgd en blijft uw inkomen op een aanvaardbaar peil? Zo nee, dan kan dit grote financiële en emotionele problemen tot gevolg hebben. Ook in geval van pensionering blijkt soms dat het inkomen lager wordt dan oorspronkelijk verwacht, zeker als sprake is van een pensioenvoorziening in eigen beheer.

Of er breekt brand uit. Jaarlijks gebeurt dat in Nederland zo'n 40.000 (!) keer. Als dit u zou overkomen, is het uiteraard essentieel dat er goede verzekeringen zijn afgesloten voor de schade aan uw bezittingen, maar ook voor de opvang van de kosten om uw bedrijfsprocessen door te laten gaan. Maar hoe zit het dan met alle 'kleine lettertjes' in de polissen?

En dan uw personeel. Om bij calamiteiten de kosten beheersbaar te houden is het belangrijk dat er sprake is van goed verzuimbeleid. Denk hierbij aan de arbodienst, de verzuimverzekering en een goede risico-inventarisatie.

Het bovenstaande is wellicht aanleiding voor u om de risico’s in uw onderneming nog eens op een rijtje te zetten. Ik hoop dat u dan tot de conclusie komt, dat het bij eventuele calamiteiten goed en prettig geregeld wordt.

Bronvereisten

vrijdag 24 oktober 2014, 13:01:48
Auteur: Ton Honcoop
Om van een fiscale bron van inkomen te kunnen spreken moet voldaan zijn aan de zogeheten bronvereisten.

De bronvereisten zijn voor de inkomstenbron “resultaat uit overige werkzaamheden”:

  • Er moet sprake zijn van het verrichten van arbeid.
  • Er moet sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer.
  • Het met de bron behaalde voordeel moet zijn beoogd.
  • Het voordeel moet redelijkerwijze te verwachten zijn geweest.

Inkomsten die toegerekend kunnen worden aan meerdere bronnen van inkomen worden op grond van de zogeheten rangordebepaling van artikel 2.14 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (nader: IB) in beginsel aangemerkt als de (wettelijk) eerstgenoemde bron van inkomen. Overigens heeft daarbij te gelden dat indien het voordeel bij die desbetreffende bron zou worden vrijgesteld, de inspecteur niet kan overstappen naar een volgende bron om zijn geluk te beproeven.

Om een voordeel te kunnen toerekenen aan de bron “resultaat uit overige werkzaamheden” (artikel 3.90 IB), moet dan ook eerst worden bezien of het voordeel niet in de winstsfeer ligt of loon uit dienstbetrekking vormt.

De bron “resultaat uit overige werkzaamheden” omvat naast het eigenlijke voordeel uit overige werkzaamheden, ook de wettelijk als werkzaamheden aangeduide “terbeschikkingstellingen” in de artikelen 3.91 IB en 3.92 IB, alsmede de voordelen uit een zogeheten “lucratief belang” (artikel 3.92b IB).

In het volledige artikel waarnaar de onderstaande link verwijst, handelt het om de bron “resultaat uit overige werkzaamheden” als bedoeld in het “hoofdartikel” ter zake, artikel 3.90 IB.

Problemen met het vaststellen of een voordeel op grond van deze bron belast kan worden doen zich veelal voor met betrekking tot transacties met onroerende zaken. Zo ook in het bedoelde artikel.

In het artikel komt de (ruime!) invulling van de broneis “arbeid” aan de orde. Reeds het realiseren van een bestemmingswijziging blijkt al voldoende “arbeid” te zijn om tot belastingheffing te geraken. Daarnaast komt in het artikel aan bod de vraag of de voor de inkomensbron “resultaat uit overige werkzaamheden” vereiste “beoogde en verwachte voordelen” ook gevonden mogen worden in de 'meerwaarde' (het positieve verschil van de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde van de onroerende zaak) die opduikt bij een sfeerovergang van Box I naar Box III. Alsdan vindt belastingheffing plaats terwijl er (nog) niets gerealiseerd is.

Voor het volledige artikel dient u op deze link te klikken.

Hoe een vrijstelling verloren raakt

donderdag 25 september 2014, 11:06:41
Auteur: Ton Honcoop Verkrijgingen van onroerende zaken in Nederland gelegen, zijn in beginsel onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. Het toepasselijke tarief bedraagt daarbij ofwel 2% voor woningen ofwel 6% voor niet-woningen. De grondslag waarop de tarieven losgelaten worden, is telkens de waarde in het economisch verkeer van de verkregen onroerende zaken.

Ingeval van inbreng van een onroerende zaak in een personenvennootschap of in een rechtspersoon, is deze heffing in beginsel evenzo van toepassing. Een forse belemmering van economisch wenselijke stappen in de levenscyclus van ondernemingen.

Indien de onroerende zaak tezamen met een onderneming wordt ingebracht in ofwel een personenvennootschap ofwel een rechtspersoon (dat moet dan wel een NV of BV zijn) is voorzien in een overdrachtsbelastingvrijstelling.

Onverbindende voorwaarde

Eén van de voorwaarden voor de overdrachtsbelastingvrijstelling ingeval van zo’n inbreng in een NV of BV is dat de inbreng tegen aandelen geschiedt, waarbij de ‘toebetaling’ begrensd is tot 10% van het op de aandelen gestorte bedrag. Deze voorwaarde wordt slechts verwoord in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971. In de tekst van artikel 15 lid 1 letter e ten tweede van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 wordt niet expliciet gehint op deze nadere voorwaarde. Maakt dat die voorwaarde wellicht onverbindend?

De inbreng van een onderneming, al dan niet met fiscale afrekening, vergt optimale aandacht van de ondernemer (hij zal bijvoorbeeld tenaamstellingen moeten wijzigen, contracten moeten (laten) aanpassen, zijn facturen e.d.), maar ook van de betrokken belastingadviseur, en dan niet alleen voor zover het de inkomstenbelastingaspecten van de inbreng betreft.

Overdrachtsbelasting

Die inkomstenbelastingaspecten liggen voor de hand. Immers, door een personenvennootschap of BV-structuur op te zoeken, wordt de ingebrachte onderneming deels of geheel gestaakt, hetgeen in beginsel tot fiscale afrekening leidt. Er zijn dan evenwel diverse mogelijkheden deze afrekening te voorkomen. Of de BV-structuur dan wel een personenvennootschap als rechtsvorm (van verdere samenwerking) moet worden gekozen, is een keuze die in hoge mate wordt bepaald door fiscale argumenten, waaronder en met name de verschillen in belastingtarief tussen beide vormen.

De overdrachtsbelastingaspecten van een inbreng worden bij een dergelijke inbreng nog wel eens niet voldoende onder de loep genomen, maar deze aspecten zijn, zoals blijkt uit het integrale artikel van uitermate groot belang.

Deze blog is een verkorte versie van het artikel ‘Credit staan is niet altijd leuk: hoe een vrijstelling verloren raakt’ van auteur Ton Honcoop, geschreven voor het vakblad BelastingAdvies in de praktijk 2014/9.8

Hier kunt u het volledige artikel lezen.

Hoe zit het met uw nabestaandenpensioen?

maandag 01 september 2014, 10:07:05
Auteur: Michel Halters In een vorige blog ben ik ingegaan op de mogelijk nadelige gevolgen voor het uitkeren van dividenden van een pensioenregeling waarin een nabestaandenpensioen is toegezegd. De indruk kan gewekt zijn dat daarom in een pensioenregeling beter geen nabestaandenpensioen toegezegd kan worden. Dit is echter niet altijd het geval.

Partnerpensioen

Een nabestaandenpensioen omvat in het algemeen een partnerpensioen en een wezenpensioen. Een partnerpensioen komt toe aan uw partner op het moment dat u komt te overlijden. Een partner wordt in uw pensioenovereenkomst gedefinieerd. Een echtgenoot of geregistreerd partner is altijd partner in de zin van uw pensioenregeling, maar de persoon met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert kan ook al partner zijn, let daar goed op.

Wezenpensioen

Ook het begrip ‘wezenpensioen’ staat gedefinieerd in uw pensioenbrief. Een wezenpensioen komt na uw overlijden toe aan uw (stief-)kinderen totdat ze een bepaalde leeftijd, meestal 30 jaar, hebben bereikt. In pensioenregelingen voor werknemers is de maximum leeftijd van kinderen voor een wezenpensioen meestal 18 of 21 jaar. Bij het volgen van een studie soms 27 jaar. Tegenwoordig kiezen veel directeuren dan ook, in afwijking van de standaardregeling, voor een wezenpensioen dat eindigt bij het bereiken van de 18e of 21e verjaardag van het kind.

Het probleem

Voor de hoogte van het nabestaandenpensioen wordt in nagenoeg de meeste gevallen de fictie gehanteerd dat dit 70% (partnerpensioen) of 14% (wezenpensioen) is van het ouderdomspensioen dat u zou hebben bereikt indien u tot uw pensioendatum bij uw B.V. zou zijn blijven werken. Daarin zit het probleem. Een cijfervoorbeeld maakt dat duidelijk.

Een voorbeeld

Stel dat u nu 34 jaar bent en uw partner 29 jaar. Uw salaris bedraagt € 64.800 (€ 5.000 per maand, exclusief 8% vakantiegeld) en u bent per 1 januari 2014 begonnen als directeur van uw eigen B.V. Uw te bereiken pensioen op 67-jarige leeftijd is € 28.328 (exclusief AOW), waarvan u per 31 december 2014 € 858 zal hebben verdiend. Als u op 31 december 2014 echter komt te overlijden, heeft uw echtgenote recht op € 19.830 per jaar gedurende haar leven.

Voor de levenslange uitkering van € 858, ingaande op 67-jarige leeftijd, heeft uw B.V. op 31 december 2014 fiscaal € 2.956 gereserveerd. Door uw overlijden heeft uw B.V. echter € 1.214.595 nodig om uw partner levenslang van een pensioenuitkering van € 19.830 te kunnen voorzien. Het wordt nog erger als u kinderen heeft, die bijvoorbeeld vijf en drie jaar oud zijn op 31 december 2014 en een wezenpensioen krijgen tot hun 30e verjaardag. Uw kinderen krijgen dan ieder een wezenpensioen van € 3.966. Voor dit partner- en wezenpensioen samen is op 31 december 2014 een kapitaal nodig van € 1.420.774.

Geen dividend

Hoewel de kans zeer klein is dat dit bovengenoemde kapitaal daadwerkelijk nodig is, hanteert de belastingdienst als regel dat uw B.V. pas dividend aan u kan uitkeren als het eigen vermogen, rekening houdende met het voor nabestaandenuitkering benodigd kapitaal van € 1.214.595, respectievelijk € 1.420.774, positief is. In de praktijk blijkt dat hierdoor veel B.V.’s geen dividenduitkeringen meer kunnen doen.

Uitgaande van het hierboven genoemde voorbeeld het volgende. Door uw overlijden heeft uw B.V. niet genoeg aan de bestaande reservering van € 2.956. Er is een bedrag nodig van € 1.211.639 dan wel ingeval er kinderen zijn van drie en vijf jaar € 1.417.818. Dit verschil van € 1.208.683 (€ 1.211.639 -/- € 2.956), respectievelijk € 1.414.862 (€ 1.417.818 -/- € 2.956) vormt een kostenpost en verlaagt uw winst in het jaar van overlijden. Dit zal een groot verlies opleveren.

Na uw overlijden zal uw B.V. bovendien geen, of een laag inkomen krijgen of een onbelast inkomen (deelnemingsvrijstelling). Op deze wijze worden verliezen verkregen, waarvoor geen fiscale verrekening mogelijk is. Over de uitkeringen die in privé worden ontvangen, is echter wel belasting verschuldigd. Dit levert daarom fiscaal een zeer nadelige situatie op.

Oplossingen

Voor het financieel verzorgd nalaten van uw nabestaanden en voor het verbeteren van de mogelijkheden om door uw B.V. dividenden uit te keren, bestaan diverse oplossingen. U kunt daarbij onder meer denken aan het niet toezeggen van een nabestaandenpensioen al dan niet in combinatie met het in privé afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of het verzekeren van het nabestaandenpensioen bij een professionele verzekeringsmaatschappij. Het aanpassen van de omschrijving van partner of wees in uw pensioenregeling is ook een mogelijkheid. Welke oplossing het meest optimaal voor u is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeuren.

Wij hopen dat het bovenstaande voor u aanleiding is nog eens kritisch naar uw pensioenregeling te kijken. Wij treden graag met u in overleg om met u uw pensioenregeling te bespreken en te zoeken naar de mogelijkheden om uw nabestaanden bij uw overlijden financieel zo goed mogelijk verzorgd achter te laten blijven en om fiscaal de meest gunstigste oplossing te kiezen.

Een lastig mens?

dinsdag 08 juli 2014, 12:58:42
Auteur: Nico van der Does Pas geleden had ik een gesprek met een klant, samen met haar zoon. We kennen elkaar al zo’n 20 jaar en hebben een zeer goede relatie. We zitten dan ook regelmatig te dollen. Om alleen maar met een saaie accountant te zitten, is immers ook niets.

Op een bepaald moment dreigde ik om in mijn column in de Kijk over haar te schrijven. ,,Zeg dan wel dat ik een lastig mens ben, anders herkennen ze me niet”, zei ze nog. Ze heeft het hart op de tong en zegt waar het op staat. Een vrouw die in de besprekingen altijd het naadje van de kous wil weten, omdat ze nu eenmaal van alles op de hoogte wil zijn en ook gewoon eerlijk zegt wat ze vindt. Positief of negatief.

Ze is ook een prima zakenvrouw en heeft een mooi bedrijf opgebouwd, dat nu van haar zoon is. Als ze er voor gaat, gaat ze ook en blijft ze volhouden, ondanks de nodige tegenslagen die ze in haar leven heeft gehad.

Toen ik haar leerde kennen, had ze daarvoor eerst met mijn voorganger gesproken. ,,Als hij mij niet aanstaat, blijf ik gewoon bij jou”, had ze tegen hem gezegd. Gelukkig is dat anders uitgepakt. Maar is dat nu een lastig mens of gewoon een ‘gouwe meid’?

Gekorte kortingen

maandag 16 juni 2014, 10:07:25
Auteur: Ton Honcoop Het fiscale landschap is vorstelijk gelardeerd met een breed palet van niet minder dan 12 (!) verschillende heffingskortingen. Een ondoorzichtig oerwoud aan instrumentele en draagkracht beïnvloedende regelgeving dat de slogan ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ toch wel wat in de schaduw zet.

Een aantal van die heffingskortingen vereist de aanwezigheid van zogeheten ‘arbeidsinkomen’. Arbeid, zowel uit onderneming als uit dienstbetrekking, maar ook als resultaat uit een of meer werkzaamheden. Deze arbeidskorting is een korting die zich via de loonbelasting vertaalt in een hoger nettoloon van een werknemer met arbeidsinkomen.

Wat nu als een arbeidskorting is toegekend ter zake van loon over een periode van non-activiteit? Is de korting dan ten onrechte toegekend, en zo ja, kan deze via een aanslag inkomstenbelasting teruggenomen worden?

Vanaf 2013 is het begrip arbeidsinkomen uitgebreid en worden inkomsten genoten wegens tijdelijke inactiviteit of arbeidsongeschiktheid e.d., overigens begrensd in de tijd, eveneens als arbeidsinkomen aangemerkt. Ook wordt in de wet verordonneerd dat de via de loonbelasting toegekende arbeidskorting in tact blijft en niet kan worden aangetast via een aanslag inkomstenbelasting. Tenminste, indien het arbeidsinkomen niet meer bedraagt dan € 40.248. Boven deze inkomensgrens wordt de arbeidskorting afgebouwd.

In het heffingskortingenwoud wordt sinds enige tijd overigens flink gesnoeid. De nivelleringsdrang van het kabinet Rutte heeft tot flinke ‘kortingen op de kortingen’ geleid. Met name de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hebben aanslagen te verduren gekregen. Deze aanslagen, verpakt in een inkomensafhankelijke afbouw van deze kortingen, leiden materieel tot een behoorlijke stijging van het marginale tarief voor de ‘beter verdienenden’.

Deze blog is een verkorte versie van het artikel Reïntegreren is geen (kwalificerende) arbeid en leidt tot een gekorte korting van auteur Ton Honcoop, geschreven voor het vakblad BelastingAdvies in depraktijk 2014/73. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Pensioenperikelen

dinsdag 03 juni 2014, 11:12:30
Auteur: Michel Halters ,,Papa? Twintig euro, is dat veel?”, vroeg mijn dochtertje mij enige tijd geleden. ,,Dat ligt eraan”, antwoordde ik. ,,Als we gaan shoppen of boodschappen doen, is het zo op. Als papa ervoor moet werken dan is het heel veel”.

Ik moest hieraan denken toen een directeur van een B.V. vroeg of hij een goede pensioenregeling had bij zijn B.V. Een pensioenregeling is niet goed of slecht. Ik denk dat het allereerst belangrijk is om na te gaan waarom je een pensioenregeling bij je eigen B.V. hebt afgesloten. In het verleden voerden fiscale motieven de boventoon. De kosten (met uitzondering van die van derden voor het maken van de berekeningen en overeenkomsten) van een pensioenregeling bij de eigen B.V. leidden wel tot belastingbesparing, maar niet tot uitgaven.

Door een pensioenregeling in eigen beheer te houden, kan dus een liquiditeitsvoordeel behaald worden. Het is echter goed te realiseren dat de laatste jaren de spelregels voor het onderbrengen van je pensioen bij de eigen B.V. erg complex zijn geworden. Dat de noodzakelijke berekeningen duur zijn omdat ze alleen door deskundigen kunnen worden gemaakt en de wetgeving vaak wijzigt, waardoor bestaande overeenkomsten vaak aangepast moeten worden, hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt. De kosten van de pensioenregeling zouden wel eens veel meer kunnen zijn dan de fiscale voordelen.

Bovendien bevatten veel pensioenregelingen bepalingen over nabestaandenpensioen bij overlijden. Voor het uitkeren van het nabestaandenpensioen is vaak zo veel vermogen nodig dat men geen dividenden meer kan uitkeren. Daarom: als u in 2014 nog wilt profiteren van een tijdelijk lager tarief voor dividenden uit de B.V., kan een aanpassing van uw pensioenregeling dit wellicht mogelijk maken.

Hans

woensdag 21 mei 2014, 12:09:18
Auteur: Nico van der Does Hij werkte er al toen ik 20 jaar geleden het accountantskantoor overnam. Sterker, Hans vierde in dat jaar zijn 25-jarig jubileum. Hij was toen 42 jaar oud en dus bij ons als broekie begonnen toen hij 17 jaar was. Een eerlijke, hardwerkende vent, die altijd eerst aan anderen dacht en dan pas aan zichzelf.

Al die jaren is Hans bij ons blijven werken, zeer loyaal en nergens te beroerd voor. Ik zei weleens: ,,Loyaliteit is voor een werkgever wellicht belangrijker dan kwaliteit”, en dan dacht ik altijd aan Hans.

Maar tijden veranderen en ruim een jaar geleden kregen wij tot onze grote schrik het bericht dat Hans een hersenbloeding had gekregen. Van de ene op de andere dag was het een andere vent. Hulpeloos, en het zicht op de toekomst kwijt. Wij hebben hem destijds bezocht in het revalidatiecentrum, een emotioneel weerzien, maar ook een vorm van hereniging. Ondanks zijn handicap was het immers nog steeds ‘onze Hans’. Lichamelijk met gebreken, maar het koppie was nog hetzelfde. Zijn humor is gebleven; het is alleen wat moeilijker om het uit te spreken.

Gesteund door twee kanjers van dochters heeft Hans de moeilijke weg van revalidatie bewandeld. Met vallen en opstaan (soms letterlijk) en met wisselend succes. Lichamelijk is het beheersbaar geworden; hij kan weer redelijk lopen, de rest gaat met de scootmobiel. Bij het revalidatiecentrum heeft hij een nieuwe vriendin ontmoet en als je over haar begint, gaat hij bijna blozen.

Werken bij ons is er helaas niet meer bij. Hij is begin dit jaar volledig afgekeurd en zal zijn leven dus een nieuwe inhoud moeten geven. Uiteraard zullen wij binnen ons kantoor op gepaste wijze inhoud geven aan zijn definitieve vertrek, maar dat maakt de pijn niet minder.

UFO of UPO

maandag 31 maart 2014, 15:28:33
Auteur: Nico van der Does ,,Hey Johan, je spreekt met Nico van der Does. Kunnen we een afspraak maken om even een kop koffie te drinken en lekker bij te kletsen?”

,,Joh, je belt precies op het goede moment. Ik wil eens met je brainstormen over de vraag of ik mijn onderneming over een paar jaar zou kunnen overdragen aan mijn kinderen.”

,,Prima. Weet je, dan breng ik gelijk Ton mee. Die heb je toen gesproken over de UPO.”

,,De wat? UFO?”

,,Nee, de UPO, het Uniform Pensioen Overzicht.”

,,O ja, een prima gesprek toen. Ineens werd mij duidelijk hoe het zat met mijn pensioensituatie. En zijn advies om met de pensioenopbouw te stoppen was hielp mij enorm, want dat bespaart mij een hoop belasting.”

,,Ja, Ton is daar goed in en heeft er de AFM vergunning voor. Hij is trouwens ook officieel Financial Planner. Het lijkt me dan ook een goed idee als hij voor jou eens zou kijken wat er financieel gebeurt als je zou stoppen. En om te bezien hoe je jouw vermogen langzamerhand zodanig veilig kunt stellen, dat je een zorgeloze oudedag hebt. Verder is hij gespecialiseerd in onder meer testamenten. Kunnen we meteen kijken of jouw testament het toelaat dat we jouw onderneming belastingvrij overdragen.”

,,Een prima voorstel. Doen we. Weet je, ik moet nog lachen om mijn UFO. Nu begrijp ik het verschil. Een UFO is onzin, maar aan een UPO heb ik des te meer. Bedankt dat je me even belde en ik zie jullie binnenkort.”

De aftrap

maandag 31 maart 2014, 15:28:00
Auteur: Nico van der Does Vrijdagavond zaten we in de Arena. Voetballiefhebbers kennen de uitslag; een fantastische avond voor het Nederlandse voetbal. Vanaf de aftrap was er de passie om er iets moois van te maken. Dat is gelukt.

Vandaag is er een nieuwe aftrap, namelijk deze column in de ‘Kijk’. Een mooi initiatief waarbij ik de eer kreeg het startschot te geven. Ik hoop dan ook dat deze columns met eenzelfde passie gevuld zullen worden als ik vrijdagavond in de Arena mocht beleven.

Maar hoe is het eigenlijk met uw passie? Ondernemen is immers topsport. Bent u ook elke dag in touw om uw team beter neer te zetten? Natuurlijk bent u alert op wat uw klanten willen en let u op uw concurrenten. Immers, in de huidige tijd is het al een hele kunst om de omzet op peil te houden. Maar u ervaart wellicht ook hoe moeilijk het is om daar echt invloed op te hebben. Juist daarom is het ook verstandig voldoende aandacht aan uw organisatie te geven. Vaak zijn er forse voordelen te behalen door uw processen te optimaliseren en te zorgen dat iedereen op de juiste stoel zit. Je zet immers een spits ook niet op doel.

Echter, soms zijn er dingen in een bedrijf scheef gegroeid en is het lastig om dat ineens te veranderen. Om desondanks het team goed neer te zetten en de passie erin te houden, kan een goede coach aan de zijlijn nodig zijn om uiteindelijk te kunnen scoren. En psst… laten wij nu net zo’n coach zijn.

Commerciële natuurwaarden

maandag 31 maart 2014, 15:25:21
Auteur: Nico van der Does 'Ha Piet, wat zie jij er vrolijk uit!'
'Ja buurman, in de vorige column van DW-Adviseurs las ik over de BTW die ik terug kan krijgen over de aankoop van mijn nieuwe zonnepanelen. Daarnaast kreeg ik net de BTW terug van mijn nieuwe woonhuis. Ja echt, ik kreeg BTW terug over de aankoop van een privéwoning. Ik snap er niets van, maar het was hun idee. Dus zullen we wat gaan drinken? Ik trakteer.'

Even later zitten ze op een terras aan de Reeuwijkse Plassen. Het water kabbelt, ze kijken naar de bootjes op het water en laten hun gedachten de vrije loop.

'Wat denk jij buurman: zou het een idee zijn om het plassengebied nog verder te ontwikkelen? Daardoor zou het toerisme kunnen toenemen, waardoor de middenstand het zo noodzakelijke steuntje in de rug krijgt. Natuurlijk moeten we de natuur goed blijven beschermen, maar dat mag op zich geen belemmering zijn.'
'Hmm, aan de andere kant kun je ook zeggen dat we juist trots moeten zijn op onze natuur. Daar past meer toerisme niet bij, Piet.'

Het bier heeft rijkelijk gevloeid, tijd om naar huis te gaan. Piet staat moeizaam op: 'Ik ga er toch eens met wat bekenden over spreken. Misschien kan er iets in beweging worden gezet. Een goede afweging tussen natuur en commerciële mogelijkheden zou toch iets moeten opleveren.'

Eenmaal thuis vraagt zijn vrouw waar hij die middag heeft gezeten. En toen had hij wat uit te leggen...

Zonovergoten traktatie

maandag 31 maart 2014, 15:23:39
Auteur: Nico van der Does Hoewel het de afgelopen week wat donker was, werden we vorige maand geregeld getrakteerd op een heerlijk lentezonnetje. Sommige sneeuwklokjes duwen hun kopjes al door de aarde en op straat is het ondanks de wintertijd levendig. Waar blijft de ijzige kou, of slaan we die maar een keertje over?

Genietend van de zon moest ik denken aan klanten van ons die ervoor kozen zonnepanelen te installeren op hun woonhuis. Veelal een kostbare investering die zich op termijn hopelijk – maar meestal wel – terugbetaalt. Daarnaast zijn ook de ideële aspecten het overwegen waard, zoals het op deze manier bijdragen aan een beter milieu.

Op welke manier u de investering ook overweegt, wist u dat u bij aanschaf meteen op een aardigheidje wordt getrakteerd. Bij de belastingdienst kunt u de BTW over de investering namelijk terugvragen. Een cadeautje van al gauw een kleine tweeduizend euro. Een welkom bedrag, lijkt mij.
Hoe dit te doen? Door u aan te melden bij de Belastingdienst. Te veel gedoe? Voor onze klanten regelen wij dit voor een vast bedrag van nog geen tweehonderd euro (excl. BTW). Zij hoeven er zelf niets meer aan te doen, behalve natuurlijk die BTW in de portemonnee stoppen en daardoor extra genieten van de winterse lentezon.

BLOGS onze kijk op ondernemen en de ondernemer

Blog

- 1957

- Succes

- Hans

Nieuws blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Scholingsaftrek wordt subsidie

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Wet arbeidsmarkt in balans

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Datum einde arbeidscontract

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Belastingdienst en AVG

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Werkgeversservices

Ons team gespecialiseerde medewerkers houdt zich graag voor u bezig met alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie en personeel. Ook voor advies en begeleiding bij reorganisaties, Arbowetgeving en ontslag kunt u bij ons terecht.

Accountants en Belastingadviseurs

Samen met u gaan onze gecertificeerde specialisten doelgericht op zoek naar de beste resultaten voor zowel de onderneming als de ondernemer. Daarbij opereren we met korte lijnen en op hoog niveau.

Assurantie- en Inkomensadviseurs

Verzuimregelingen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenplanning, productaansprakelijkheid. Door uw risico’s te beheersen, kunt u zorgeloos doen waar u goed in bent: ondernemen. De kracht van uw onderneming ondersteunen en versterken is onze missie. Uiteraard zijn wij in bezit van de WFT-vergunning.

Ondernemersadvies

Beleidsadvies, bedrijfsopvolging of of uw dagelijkse beslommeringen. Werkend vanuit onze bedrijfsfilosofie – als ondernemers zoals u – zoeken we gezamenlijk naar het beste antwoord.

Accountants en Adviseurs

Voor de beste resultaten voor uw onderneming en u als ondernemer zijn we met ons team continu in touw. Beleidsadvies, pensioenplanning, salarisadministratie, personeelszaken, bedrijfsopvolging, audits, risicoadvies, inkomensadvies, financiële planning, etc.

Vestigingen

Reeuwijk

Buitenomweg 15
2811 BM Reeuwijk
Postbus 133, 2810 AC

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Krimpen a/d IJssel

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Terugbel service

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
  • Naam *
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp/Contactpersoon