T:018 251 6577

blog

Onze kijk op actuele zaken

Bronvereisten

vrijdag 24 oktober 2014, 13:01:48
Auteur: Ton Honcoop

Om van een fiscale bron van inkomen te kunnen spreken moet voldaan zijn aan de zogeheten bronvereisten.

De bronvereisten zijn voor de inkomstenbron “resultaat uit overige werkzaamheden”:

  • Er moet sprake zijn van het verrichten van arbeid.
  • Er moet sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer.
  • Het met de bron behaalde voordeel moet zijn beoogd.
  • Het voordeel moet redelijkerwijze te verwachten zijn geweest.

Inkomsten die toegerekend kunnen worden aan meerdere bronnen van inkomen worden op grond van de zogeheten rangordebepaling van artikel 2.14 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (nader: IB) in beginsel aangemerkt als de (wettelijk) eerstgenoemde bron van inkomen. Overigens heeft daarbij te gelden dat indien het voordeel bij die desbetreffende bron zou worden vrijgesteld, de inspecteur niet kan overstappen naar een volgende bron om zijn geluk te beproeven.

Om een voordeel te kunnen toerekenen aan de bron “resultaat uit overige werkzaamheden” (artikel 3.90 IB), moet dan ook eerst worden bezien of het voordeel niet in de winstsfeer ligt of loon uit dienstbetrekking vormt.

De bron “resultaat uit overige werkzaamheden” omvat naast het eigenlijke voordeel uit overige werkzaamheden, ook de wettelijk als werkzaamheden aangeduide “terbeschikkingstellingen” in de artikelen 3.91 IB en 3.92 IB, alsmede de voordelen uit een zogeheten “lucratief belang” (artikel 3.92b IB).

In het volledige artikel waarnaar de onderstaande link verwijst, handelt het om de bron “resultaat uit overige werkzaamheden” als bedoeld in het “hoofdartikel” ter zake, artikel 3.90 IB.

Problemen met het vaststellen of een voordeel op grond van deze bron belast kan worden doen zich veelal voor met betrekking tot transacties met onroerende zaken. Zo ook in het bedoelde artikel.

In het artikel komt de (ruime!) invulling van de broneis “arbeid” aan de orde. Reeds het realiseren van een bestemmingswijziging blijkt al voldoende “arbeid” te zijn om tot belastingheffing te geraken. Daarnaast komt in het artikel aan bod de vraag of de voor de inkomensbron “resultaat uit overige werkzaamheden” vereiste “beoogde en verwachte voordelen” ook gevonden mogen worden in de 'meerwaarde' (het positieve verschil van de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde van de onroerende zaak) die opduikt bij een sfeerovergang van Box I naar Box III. Alsdan vindt belastingheffing plaats terwijl er (nog) niets gerealiseerd is.

Voor het volledige artikel dient u op deze link te klikken.

BLOGS onze kijk op ondernemen en de ondernemer

Blog

- 1957

- Succes

- Hans

Nieuws blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Commissie belastingheffing multinationals

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Forfaits in het belastingstelsel

donderdag 11 juli 2019, 06:07:00

Werkgeversservices

Ons team gespecialiseerde medewerkers houdt zich graag voor u bezig met alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie en personeel. Ook voor advies en begeleiding bij reorganisaties, Arbowetgeving en ontslag kunt u bij ons terecht.

Accountants en Belastingadviseurs

Samen met u gaan onze gecertificeerde specialisten doelgericht op zoek naar de beste resultaten voor zowel de onderneming als de ondernemer. Daarbij opereren we met korte lijnen en op hoog niveau.

Assurantie- en Inkomensadviseurs

Verzuimregelingen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenplanning, productaansprakelijkheid. Door uw risico’s te beheersen, kunt u zorgeloos doen waar u goed in bent: ondernemen. De kracht van uw onderneming ondersteunen en versterken is onze missie. Uiteraard zijn wij in bezit van de WFT-vergunning.

Ondernemersadvies

Beleidsadvies, bedrijfsopvolging of of uw dagelijkse beslommeringen. Werkend vanuit onze bedrijfsfilosofie – als ondernemers zoals u – zoeken we gezamenlijk naar het beste antwoord.

Accountants en Adviseurs

Voor de beste resultaten voor uw onderneming en u als ondernemer zijn we met ons team continu in touw. Beleidsadvies, pensioenplanning, salarisadministratie, personeelszaken, bedrijfsopvolging, audits, risicoadvies, inkomensadvies, financiƫle planning, etc.

Vestigingen

Reeuwijk

Buitenomweg 15
2811 BM Reeuwijk
Postbus 133, 2810 AC

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Krimpen a/d IJssel

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Terugbel service

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
  • Naam *
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp/Contactpersoon