T:018 251 6577

blog

Onze kijk op actuele zaken

Hoe een vrijstelling verloren raakt

donderdag 25 september 2014, 11:06:41
Auteur: Ton Honcoop
Verkrijgingen van onroerende zaken in Nederland gelegen, zijn in beginsel onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. Het toepasselijke tarief bedraagt daarbij ofwel 2% voor woningen ofwel 6% voor niet-woningen. De grondslag waarop de tarieven losgelaten worden, is telkens de waarde in het economisch verkeer van de verkregen onroerende zaken.

Ingeval van inbreng van een onroerende zaak in een personenvennootschap of in een rechtspersoon, is deze heffing in beginsel evenzo van toepassing. Een forse belemmering van economisch wenselijke stappen in de levenscyclus van ondernemingen.

Indien de onroerende zaak tezamen met een onderneming wordt ingebracht in ofwel een personenvennootschap ofwel een rechtspersoon (dat moet dan wel een NV of BV zijn) is voorzien in een overdrachtsbelastingvrijstelling.

Onverbindende voorwaarde

Eén van de voorwaarden voor de overdrachtsbelastingvrijstelling ingeval van zo’n inbreng in een NV of BV is dat de inbreng tegen aandelen geschiedt, waarbij de ‘toebetaling’ begrensd is tot 10% van het op de aandelen gestorte bedrag. Deze voorwaarde wordt slechts verwoord in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971. In de tekst van artikel 15 lid 1 letter e ten tweede van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 wordt niet expliciet gehint op deze nadere voorwaarde. Maakt dat die voorwaarde wellicht onverbindend?

De inbreng van een onderneming, al dan niet met fiscale afrekening, vergt optimale aandacht van de ondernemer (hij zal bijvoorbeeld tenaamstellingen moeten wijzigen, contracten moeten (laten) aanpassen, zijn facturen e.d.), maar ook van de betrokken belastingadviseur, en dan niet alleen voor zover het de inkomstenbelastingaspecten van de inbreng betreft.

Overdrachtsbelasting

Die inkomstenbelastingaspecten liggen voor de hand. Immers, door een personenvennootschap of BV-structuur op te zoeken, wordt de ingebrachte onderneming deels of geheel gestaakt, hetgeen in beginsel tot fiscale afrekening leidt. Er zijn dan evenwel diverse mogelijkheden deze afrekening te voorkomen. Of de BV-structuur dan wel een personenvennootschap als rechtsvorm (van verdere samenwerking) moet worden gekozen, is een keuze die in hoge mate wordt bepaald door fiscale argumenten, waaronder en met name de verschillen in belastingtarief tussen beide vormen.

De overdrachtsbelastingaspecten van een inbreng worden bij een dergelijke inbreng nog wel eens niet voldoende onder de loep genomen, maar deze aspecten zijn, zoals blijkt uit het integrale artikel van uitermate groot belang.

Deze blog is een verkorte versie van het artikel ‘Credit staan is niet altijd leuk: hoe een vrijstelling verloren raakt’ van auteur Ton Honcoop, geschreven voor het vakblad BelastingAdvies in de praktijk 2014/9.8

Hier kunt u het volledige artikel lezen.

BLOGS onze kijk op ondernemen en de ondernemer

Blog

- 1957

- Succes

- Hans

Nieuws blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Commissie belastingheffing multinationals

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Forfaits in het belastingstelsel

donderdag 11 juli 2019, 06:07:00

Werkgeversservices

Ons team gespecialiseerde medewerkers houdt zich graag voor u bezig met alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie en personeel. Ook voor advies en begeleiding bij reorganisaties, Arbowetgeving en ontslag kunt u bij ons terecht.

Accountants en Belastingadviseurs

Samen met u gaan onze gecertificeerde specialisten doelgericht op zoek naar de beste resultaten voor zowel de onderneming als de ondernemer. Daarbij opereren we met korte lijnen en op hoog niveau.

Assurantie- en Inkomensadviseurs

Verzuimregelingen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenplanning, productaansprakelijkheid. Door uw risico’s te beheersen, kunt u zorgeloos doen waar u goed in bent: ondernemen. De kracht van uw onderneming ondersteunen en versterken is onze missie. Uiteraard zijn wij in bezit van de WFT-vergunning.

Ondernemersadvies

Beleidsadvies, bedrijfsopvolging of of uw dagelijkse beslommeringen. Werkend vanuit onze bedrijfsfilosofie – als ondernemers zoals u – zoeken we gezamenlijk naar het beste antwoord.

Accountants en Adviseurs

Voor de beste resultaten voor uw onderneming en u als ondernemer zijn we met ons team continu in touw. Beleidsadvies, pensioenplanning, salarisadministratie, personeelszaken, bedrijfsopvolging, audits, risicoadvies, inkomensadvies, financiƫle planning, etc.

Vestigingen

Reeuwijk

Buitenomweg 15
2811 BM Reeuwijk
Postbus 133, 2810 AC

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Krimpen a/d IJssel

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Terugbel service

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
  • Naam *
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp/Contactpersoon