T:018 251 6577

blog

Onze kijk op actuele zaken

Werkkostenregeling 2015

vrijdag 16 januari 2015, 09:48:40
Auteur: Kevin van der Lans
Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting ingevoerd. Tot op heden kon vrijwillig aan deze regeling worden deelgenomen. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers echter verplicht. Hierbij lichten wij u in hoofdlijnen toe hoe de WKR werkt en welke wijzigingen er in de regeling worden doorgevoerd per 1 januari 2015.

Hoe werkt de werkkostenregeling?
Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel apart registreren in uw administratie.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Daarnaast zijn bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld dan wel worden ze in het kader van de WKR op nihil gewaardeerd. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, waaronder gereedschap, computers en mobiele telefoons, in de vrije ruimte valt worden deze op nihil gewaardeerd. Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen gaan dus niet ten koste van uw vrije ruimte.

Wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 verandert de werkkostenregeling op de volgende 6 punten:

- Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% tot 1,2% van uw totale fiscale loon.
- Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Hierdoor hoeft u geen rekening te houden met een privévoordeel van de werknemer als deze zaken door u ter beschikking worden gesteld aan uw werknemers.
- Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
- Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
- U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.
- U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.

Consequenties
De verplichte invoering van de WKR heeft tot gevolg dat u hiermee rekening dient te houden bij het voeren van uw administratie. U dient inzichtelijk te kunnen maken welke verstrekkingen en vergoedingen er inclusief BTW zijn gedaan. Vervolgens dient u te bewaken of de gedane verstrekkingen en vergoedingen passen binnen de vrije ruimte. Daarentegen kan het van belang zijn om na te gaan of u alle mogelijkheden met betrekking tot de WKR volledig benut.

Tot slot
Wij benadrukken dat bovenstaande toelichting over de WKR op hoofdlijnen is. Voor de volledige regeling verwijzen wij u naar onderstaande bijlagen. Graag willen wij actief met u meedenken over de optimalisering van uw administratie en wellicht van uw arbeidsvoorwaardenpakket.

Aan de slag met de WKR

In acht stappen naar de werkkostenregeling?

Arbeidsvoorwaarden en de werkkostenregeling

BLOGS onze kijk op ondernemen en de ondernemer

Blog

- 1957

- Succes

- Hans

Nieuws blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Commissie belastingheffing multinationals

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

donderdag 18 juli 2019, 06:07:00

Forfaits in het belastingstelsel

donderdag 11 juli 2019, 06:07:00

Werkgeversservices

Ons team gespecialiseerde medewerkers houdt zich graag voor u bezig met alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie en personeel. Ook voor advies en begeleiding bij reorganisaties, Arbowetgeving en ontslag kunt u bij ons terecht.

Accountants en Belastingadviseurs

Samen met u gaan onze gecertificeerde specialisten doelgericht op zoek naar de beste resultaten voor zowel de onderneming als de ondernemer. Daarbij opereren we met korte lijnen en op hoog niveau.

Assurantie- en Inkomensadviseurs

Verzuimregelingen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenplanning, productaansprakelijkheid. Door uw risico’s te beheersen, kunt u zorgeloos doen waar u goed in bent: ondernemen. De kracht van uw onderneming ondersteunen en versterken is onze missie. Uiteraard zijn wij in bezit van de WFT-vergunning.

Ondernemersadvies

Beleidsadvies, bedrijfsopvolging of of uw dagelijkse beslommeringen. Werkend vanuit onze bedrijfsfilosofie – als ondernemers zoals u – zoeken we gezamenlijk naar het beste antwoord.

Accountants en Adviseurs

Voor de beste resultaten voor uw onderneming en u als ondernemer zijn we met ons team continu in touw. Beleidsadvies, pensioenplanning, salarisadministratie, personeelszaken, bedrijfsopvolging, audits, risicoadvies, inkomensadvies, financiƫle planning, etc.

Vestigingen

Reeuwijk

Buitenomweg 15
2811 BM Reeuwijk
Postbus 133, 2810 AC

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Krimpen a/d IJssel

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Terugbel service

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
  • Naam *
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp/Contactpersoon