T:018 251 6577

blog

Onze kijk op actuele zaken

Hoe zit het met uw nabestaandenpensioen?

maandag 01 september 2014, 10:07:05
Auteur: Michel Halters
In een vorige blog ben ik ingegaan op de mogelijk nadelige gevolgen voor het uitkeren van dividenden van een pensioenregeling waarin een nabestaandenpensioen is toegezegd. De indruk kan gewekt zijn dat daarom in een pensioenregeling beter geen nabestaandenpensioen toegezegd kan worden. Dit is echter niet altijd het geval.

Partnerpensioen

Een nabestaandenpensioen omvat in het algemeen een partnerpensioen en een wezenpensioen. Een partnerpensioen komt toe aan uw partner op het moment dat u komt te overlijden. Een partner wordt in uw pensioenovereenkomst gedefinieerd. Een echtgenoot of geregistreerd partner is altijd partner in de zin van uw pensioenregeling, maar de persoon met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert kan ook al partner zijn, let daar goed op.

Wezenpensioen

Ook het begrip ‘wezenpensioen’ staat gedefinieerd in uw pensioenbrief. Een wezenpensioen komt na uw overlijden toe aan uw (stief-)kinderen totdat ze een bepaalde leeftijd, meestal 30 jaar, hebben bereikt. In pensioenregelingen voor werknemers is de maximum leeftijd van kinderen voor een wezenpensioen meestal 18 of 21 jaar. Bij het volgen van een studie soms 27 jaar. Tegenwoordig kiezen veel directeuren dan ook, in afwijking van de standaardregeling, voor een wezenpensioen dat eindigt bij het bereiken van de 18e of 21e verjaardag van het kind.

Het probleem

Voor de hoogte van het nabestaandenpensioen wordt in nagenoeg de meeste gevallen de fictie gehanteerd dat dit 70% (partnerpensioen) of 14% (wezenpensioen) is van het ouderdomspensioen dat u zou hebben bereikt indien u tot uw pensioendatum bij uw B.V. zou zijn blijven werken. Daarin zit het probleem. Een cijfervoorbeeld maakt dat duidelijk.

Een voorbeeld

Stel dat u nu 34 jaar bent en uw partner 29 jaar. Uw salaris bedraagt € 64.800 (€ 5.000 per maand, exclusief 8% vakantiegeld) en u bent per 1 januari 2014 begonnen als directeur van uw eigen B.V. Uw te bereiken pensioen op 67-jarige leeftijd is € 28.328 (exclusief AOW), waarvan u per 31 december 2014 € 858 zal hebben verdiend. Als u op 31 december 2014 echter komt te overlijden, heeft uw echtgenote recht op € 19.830 per jaar gedurende haar leven.

Voor de levenslange uitkering van € 858, ingaande op 67-jarige leeftijd, heeft uw B.V. op 31 december 2014 fiscaal € 2.956 gereserveerd. Door uw overlijden heeft uw B.V. echter € 1.214.595 nodig om uw partner levenslang van een pensioenuitkering van € 19.830 te kunnen voorzien. Het wordt nog erger als u kinderen heeft, die bijvoorbeeld vijf en drie jaar oud zijn op 31 december 2014 en een wezenpensioen krijgen tot hun 30e verjaardag. Uw kinderen krijgen dan ieder een wezenpensioen van € 3.966. Voor dit partner- en wezenpensioen samen is op 31 december 2014 een kapitaal nodig van € 1.420.774.

Geen dividend

Hoewel de kans zeer klein is dat dit bovengenoemde kapitaal daadwerkelijk nodig is, hanteert de belastingdienst als regel dat uw B.V. pas dividend aan u kan uitkeren als het eigen vermogen, rekening houdende met het voor nabestaandenuitkering benodigd kapitaal van € 1.214.595, respectievelijk € 1.420.774, positief is. In de praktijk blijkt dat hierdoor veel B.V.’s geen dividenduitkeringen meer kunnen doen.

Uitgaande van het hierboven genoemde voorbeeld het volgende. Door uw overlijden heeft uw B.V. niet genoeg aan de bestaande reservering van € 2.956. Er is een bedrag nodig van € 1.211.639 dan wel ingeval er kinderen zijn van drie en vijf jaar € 1.417.818. Dit verschil van € 1.208.683 (€ 1.211.639 -/- € 2.956), respectievelijk € 1.414.862 (€ 1.417.818 -/- € 2.956) vormt een kostenpost en verlaagt uw winst in het jaar van overlijden. Dit zal een groot verlies opleveren.

Na uw overlijden zal uw B.V. bovendien geen, of een laag inkomen krijgen of een onbelast inkomen (deelnemingsvrijstelling). Op deze wijze worden verliezen verkregen, waarvoor geen fiscale verrekening mogelijk is. Over de uitkeringen die in privé worden ontvangen, is echter wel belasting verschuldigd. Dit levert daarom fiscaal een zeer nadelige situatie op.

Oplossingen

Voor het financieel verzorgd nalaten van uw nabestaanden en voor het verbeteren van de mogelijkheden om door uw B.V. dividenden uit te keren, bestaan diverse oplossingen. U kunt daarbij onder meer denken aan het niet toezeggen van een nabestaandenpensioen al dan niet in combinatie met het in privé afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of het verzekeren van het nabestaandenpensioen bij een professionele verzekeringsmaatschappij. Het aanpassen van de omschrijving van partner of wees in uw pensioenregeling is ook een mogelijkheid. Welke oplossing het meest optimaal voor u is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeuren.

Wij hopen dat het bovenstaande voor u aanleiding is nog eens kritisch naar uw pensioenregeling te kijken. Wij treden graag met u in overleg om met u uw pensioenregeling te bespreken en te zoeken naar de mogelijkheden om uw nabestaanden bij uw overlijden financieel zo goed mogelijk verzorgd achter te laten blijven en om fiscaal de meest gunstigste oplossing te kiezen.

BLOGS onze kijk op ondernemen en de ondernemer

Blog

- 1957

- Succes

- Hans

Nieuws blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Scholingsaftrek wordt subsidie

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Wet arbeidsmarkt in balans

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Datum einde arbeidscontract

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Belastingdienst en AVG

donderdag 13 juni 2019, 01:06:00

Werkgeversservices

Ons team gespecialiseerde medewerkers houdt zich graag voor u bezig met alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie en personeel. Ook voor advies en begeleiding bij reorganisaties, Arbowetgeving en ontslag kunt u bij ons terecht.

Accountants en Belastingadviseurs

Samen met u gaan onze gecertificeerde specialisten doelgericht op zoek naar de beste resultaten voor zowel de onderneming als de ondernemer. Daarbij opereren we met korte lijnen en op hoog niveau.

Assurantie- en Inkomensadviseurs

Verzuimregelingen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenplanning, productaansprakelijkheid. Door uw risico’s te beheersen, kunt u zorgeloos doen waar u goed in bent: ondernemen. De kracht van uw onderneming ondersteunen en versterken is onze missie. Uiteraard zijn wij in bezit van de WFT-vergunning.

Ondernemersadvies

Beleidsadvies, bedrijfsopvolging of of uw dagelijkse beslommeringen. Werkend vanuit onze bedrijfsfilosofie – als ondernemers zoals u – zoeken we gezamenlijk naar het beste antwoord.

Accountants en Adviseurs

Voor de beste resultaten voor uw onderneming en u als ondernemer zijn we met ons team continu in touw. Beleidsadvies, pensioenplanning, salarisadministratie, personeelszaken, bedrijfsopvolging, audits, risicoadvies, inkomensadvies, financiƫle planning, etc.

Vestigingen

Reeuwijk

Buitenomweg 15
2811 BM Reeuwijk
Postbus 133, 2810 AC

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Krimpen a/d IJssel

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel

T: 0182 516 577
F: 0182 527 063
E: info@vanderdoes.nl

Terugbel service

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
  • Naam *
  • Telefoonnummer
  • Onderwerp/Contactpersoon